Site Kullanım Koşullarıogrencileri.com Öğrenciler Portalini kullanan/kullanacak olan tüm üyelerimiz, bu metinde yer alan tüm maddelere uymak zorunda olup, ilave olarak da ogrencileri.com Üyelik Sözleşmesini, okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

1. ogrencileri.com Öğrenciler Portali, internet üzerinden tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlanabilmesi amacıyla hazırlanmış bir Eğitim Yönetim Sistemi'dir. ogrencileri.com, Arc Arge Sanayii ve Ticaret Ltd Şti.'nin -bundan sonra ARC olarak geçecektir- malıdır ve onun tarafından işletilir. Üyelerimiz -bundan sonra ÖĞRENCİ olarak anılacaktır- ise, ogrencileri.com'da yer alan tüm alt sayfaları ve uygulamaları, kısaca hizmetleri kullanırken, bu koşullara uyacaklarını kabul ve taahhüt etmiş, 18 yaşından büyük olduklarını ve hukuki ehliyete sahip olduklarını kabul etmiş, değiller ise Velilerinin bilgisini de sisteme girerek onların onayını almış sayılırlar.

2. ÖĞRENCİ, ARC tarafından hazırlanmış olan ogrencileri.com sistemine üye olduğu anda, ogrencileri.com üzerinden bir web adresine sahip olacaktır. Bu adres, ÖĞRENCİ'nin okul numarasını, ad ve soyadını içeren, alınmaya müsait bir ismi barındırır. Çok özel isimlerle (Mustafa Kemal ATATÜRK) ve Ali Hoca, Profesör Mesut vb. gibi isimlerle yapılan üyelikler geçersizdir. Üyelikler açılmaz, açılmışsa da kapatılır.

3. ÖĞRENCİ için ogrencileri.com tarafından otomatik olarak açılan web sitesi, sahibi için, bir sosyal medya hesabı, bir kütüphane ve diğer ÖĞRENCİLER, öğretmenler, okullar, kurslar ve yayınevleri ile irtibat halinde kalacağı bir platform olarak kullanılabilir.

4. ÖĞRENCİ, ARC tarafından gerek görüldüğü taktirde, okuduğu okulu, gittiği kursu, ikametgah bilgilerini vb. belgelerle kanıtlamakla yükümlüdür.

5. Oluşabilecek teknik aksaklıklar haricinde, ARC, ÖĞRENCİ'nin sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

6. ÖĞRENCİ, ogrencileri.com'da yer alan hizmetlerin hangilerinin ücretsiz hangilerinin ücretli olduğunu hizmet sayfalarında görebilir.

7. ÖĞRENCİ, sitenin kullanımında kaynak kodları bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir işlemde bulunmayacağını, tespit edildiği taktirde oluşacak zararlardan sorumlu olacağını, üyeliğinin iptal edileceğini ve hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

8. ÖĞRENCİ, yaptığı her işlemin, her yazışmanın kaydının tutulduğunu bilir ve asla site dahilinde genel ahlaka, kanunlara, kurallara, örf ve adetlere aykırı şekilde davranamaz, böyle bir lisanı kullanamaz.

9. ÖĞRENCİ'ler birbirleriyle ve üçüncü şahıslarla yaptıkları görüşmelerden kendileri sorumludurlar. Emniyeti ya da adaleti ilgilendiren bir durum meydana geldiğinde, üyeliğinin iptal edileceğini ve hakkında hukuki ve cezai işlem yapılabileceğini kabul eder.

10. ÖĞRENCİ başkasına ait logo, tasarım, resim, karikatür vb gibi tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet haklarını kullanmaya kalktığında kanunlar ile belirlenmiş sonuçlara katlanacağını bilir. Bu nokta her ÖĞRENCİ'nin en çok dikkat etmesi gerekli husustur.

11. ÖĞRENCİ, üye olurken bildirdiği Telefon No bilgisinin gizli kalacağını bilir, bu bilgi 3. kişilerle asla paylaşılmaz; ancak ARC'nin yayın ağında yer alan diğer sitelerde kullanılabilir. ÖĞRENCİ, ogrencileri.com'un üyesi olduğu anda bu hususu kabul etmiş sayılacaktır.

12. ÖĞRENCİ, ogrencileri.com'da üyeliği başladığı andan itibaren, ARC'nin belirlediği, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanımı ile sınırlı olmak üzere, iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler, firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir.

13. ÖĞRENCİ, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve ÖĞRENCİ bilgilendirilmeksizin hesabı kapatılabilecektir.

14. ÖĞRENCİ, ogrencileri.com ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden ARC sorumlu tutulamaz.

15. ARC tarafından sunulan hizmetler, "olduğu gibi" ve "mümkün olduğu" standartlarda sunulmaktadır. ÖĞRENCİ, hangi hizmetlerin ücretsiz hangi hizmetlerin ücretli olduğunu sisteme üyeliği tamamlandıktan sonra görebilir.

16. ÖĞRENCİ'nin hesabının birden çok öğrenci/kişi tarafından kullanıldığı tespit edildiği anda herhangi bir ikaza ya da bilgilendirmeye gerek kalmaksızın ÖĞRENCİ'nin üyeliği sonlandırılır.

17. Tarafların kontrolünde olmayan Mücbir Sebepler (Tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi) vesilesi ile sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

18. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

19. ARC, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek ÖĞRENCİ'nin sorumluluğundadır. ÖĞRENCİ, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

20. İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ARC'nin bilinen e-posta adresi ve ÖĞRENCİ'nin üyeliğe kayıt esnasında belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. ÖĞRENCİ, üye olurken belirttiği e-posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

21. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemlerden dolayı çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları, yasalar uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, ÖĞRENCİ bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

23. İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


2020 - 2024 © ogrencileri.com Her hakkı saklıdır.