Öğrenci Üyelik Sözleşmesi

Üyelik, Süresiz ve Süreli Kullanım ve Sözleşmesi


Bu Sözleşme, Leta Teknoloji Arge Bilişim Danışmanlık Ltd.Şti.'nin sahibi olduğu, tarafından geliştirilmiş ve işletilen ogrencileri.com Öğrenci Eğitim Yönetim Sistemi portali'ni kullanan/kullanacak olan tüm üye öğrencilerin uymak zorunda olduğu maddeleri içerir. Üyeler, bu sözleşme maddeleriyle beraber, ogrencileri.com Site Kullanım Koşulları'nı da, okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

1. ogrencileri.com sistemine üye olurken verdiğim tüm kişisel bilgilerimin (Öğrenci numarası, ad soyad, telefon, e-posta -18 yaş altı ise Veli Ad soyadı, telefon numarası- vb.) doğruluğunu ve güncelliğini garanti ediyorum.

2. Leta Teknoloji Arge Bilişim Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından gerek görüldüğü taktirde, okuduğum okulu, gittiğim kursu, ikametgah bilgilerimi vb. belgelerle kanıtlayabilirim.

3. ogrencileri.com Öğrenci Eğitim Yönetim Sistemi'nde yer alan hizmetlerin neler olduğunu biliyorum.

4. Sitenin kullanımında kaynak kodları bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir işlemde bulunmayacağım.

5. Yaptığım her işlemin, her yazışmanın kaydının tutulduğunu biliyorum. Site dahilinde genel ahlaka, kanunlara, kurallara, örf ve adete aykırı şekilde asla davranmayacağım, bunları içerir ifadeler kullanmayacağım.

6. Diğer öğrenciler, öğretmenler, kurumlar ve üçüncü şahıslarla yapacağım görüşmelerden, atacağım mesajlardan ve yapacağım paylaşımlarımdan şahsi olarak sorumluyum. Emniyeti ya da adaleti ilgilendiren bir durum meydana geldiğinde, üyeliğimin iptal edileceğini ve hakkımda hukuki ve cezai işlem yapılabileceğini kabul ediyorum.

7. ogrencileri.com Öğrenci Eğitim Yönetim Sistemi'nde üyeliğim başladığı andan itibaren, Leta Teknoloji Arge Bilişim Danışmanlık Ltd.Şti.'nin belirlediği tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanımı ile sınırlı olmak üzere, iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerimi yayın ağında yer alan diğer siteler, iştirakler ya da bağlı bulunduğu grup şirketleriyle paylaşmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim. Bu kişisel bilgiler, firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir.

8. ogrencileri.com ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğimden şahsen sorumlu olduğumu kabul ediyorum; oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden şahsım dışında kimseyi sorumlu tutmayacağım.

9. LETA tarafından sunulan hizmetlerin, "olduğu gibi" ve "mümkün olduğu" standartlarda sunulduğunu biliyorum.

10. ogrencileri.com'da yer alan ücretli tüm ürün ve hizmet bedellerinin, ürün ve hizmetleri sunanlar tarafından, Leta Teknoloji Arge Bilişim Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından belirlenmiş standartlar ve limitler çerçevesinde belirleneceğini kabul ediyorum.

11. ogrencileri.com'da yer alan hesabımın bir başkası ya da başkaları tarafından kullanıldığı tespit edildiği anda üyeliğimin sonlandırılmasına itiraz etmeyeceğimi kabul ediyor, şahsım dışında hiç kimsenin üyeliğimi kullanmayacağını taahhüt ediyorum.

12. Mücbir Sebepler (Tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi vb.) vesilesiyle sistemin çalışamaz durumda olmasından dolayı herhangi bir talebim olmayacaktır.

13. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse üyeliğimin sonlanacağını kabul ve taahhüt ediyorum.

14. Leta Teknoloji Arge Bilişim Danışmanlık Ltd.Şti., dilediği zaman sitede ücretsiz sunulan hizmetleri, site kullanım koşullarını ve üyelik sözleşmesi şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmenin şahsi sorumluluğum dahilinde olduğunu kabul ediyorum.

15. Tarafıma gönderilecek olan tüm bildirimlerin, ogrencileri.com üyeliğine kayıt esnasında belirttiğim e-posta adresime (18 Yaşından küçük üyelerimiz için hem kendi hem de veli e-posta adresine) yapılacağını, bu e-posta adresimin geçerli tebligat adresim olduğunu, her halükarda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ediyorum.

16. Çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta defter, kayıt ve belgeler ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları, yasalar uyarınca delil olarak kabul edileceğini ve bu kayıtlara itiraz etmeyeceğimi peşinen kabul ve beyan ediyorum.

17. Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Her hakkı saklıdır © ogrencileri.com - 2021