Paketi tamamlayan öğrencilerimiz ben Javascript biliyorum diyebilir.